Διασφάλιση Ποιότητας

Ενημέρωση Ποιοτικών Θεμάτων

- Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση του είδους «ΑΛΤΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ»

Η ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια τήρησης της Διασφάλισης Ποιότητας των προϊόντων που διαθέτει στα καταστήματά της και σε συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους , ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη κανονικού – νοθευμένου με ξένη  προς το ελαιόλαδο λιπαρή ύλη, δείγματος του προϊόντος: ΑΛΤΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ

Περιγραφή είδους: ΑΛΤΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ
Είδος συσκευασίας: Μεταλλικός  περιέκτης 4L
Παρτίδα: L5344AG3077
Ημερομηνία Λήξης :07/06/2017
Προμηθευτής: ΕΛΑΪΣ- UNILEVER HELLAS A.E.

Η ΜΕΤΡΟ έχει ήδη διενεργήσει ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

 

- Ενημέρωση σχετικά με απόσυρση των παρακάτω ειδών της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σε συνέχεια ενημέρωσης του προμηθευτή και για προληπτικούς λόγους, η Μακεδονίας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια τήρησης της Διασφάλισης Ποιότητας των προϊόντων που διαθέτει στα καταστήματά της , ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό των Περιφερειών Μακεδονίας , Θράκης , Θεσσαλίας και Ηπείρου, ότι αποσύρονται από τα ράφια πώλησης των υποκαταστημάτων METRO CASH & CARRY τα συγκεκριμένα παρακάτω είδη, λόγω ποιοτικής αστοχίας:

Περιγραφή είδους ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ 5L (-2€) ΧΩΡΙΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ 2L ΧΩΡΙΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ 5L ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ 5L ΧΩΡΙΟ ΕΞ. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΟΡΩΝΕΪΚΗ 5L(-3€)
Κωδικός ΜΕΤΡΟ 241006 240003 240002 241003 240048
Ημερομηνία λήξης του προϊόντος 16/11/2018 18/11/2018 21/3/2018
12/4/2018
12/5/2018
16/5/2018
19/5/2018
27/7/2018
14/9/2018
15/9/2018
7/10/2018
2/11/2018
3/11/2018
7/12/2018
18/1/2019
Ανεξάρτητη Ανεξάρτητη

 

Η ΜΕΤΡΟ διενεργεί την προληπτική απόσυρση  του συνόλου των συγκριμένων ανωτέρων ειδών  και παρτίδων και  καλούνται οι καταναλωτές  που έχουν ήδη προμηθευτεί αυτά τα προϊόντα  να μην τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν στα καταστήματα από τα οποία τα προμηθεύτηκαν.

 

- Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση του είδους «Μέλι Μάνης Εκλεκτό 250g»

Η ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια τήρησης της Διασφάλισης Ποιότητας των προϊόντων που διαθέτει στα καταστήματά της και σε συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους , ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη κανονικού δείγματος του προϊόντος: Μέλι Μάνης Εκλεκτό 250g  

Η ποιοτική απόκλιση του είδους έγκειται σε αυξημένα επίπεδα υδροξυμεθυλοφουρφουράλης.

Τα ακριβή στοιχεία του δείγματος είναι τα παρακάτω:

Περιγραφή είδους Μέλι Μάνης Εκλεκτό
Είδος συσκευασίας Γυάλινο Βάζο
Βάρος συσκευασίας 250g
Παρτίδα Lot: 30513
Ημερομηνία λήξης του προϊόντος 31/10/2016
Barcode 5200100551036
Προμηθευτής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ Α.Β.Ε.Γ. & Μ.Ε.

 

Η ΜΕΤΡΟ έχει ήδη διενεργήσει την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν και βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης και επιστροφής στον προμηθευτή των αποθεμάτων της.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

 

- Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση του είδους «ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ BEST PRICE»

Η ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια τήρησης της Διασφάλισης Ποιότητας των προϊόντων που διαθέτει στα καταστήματά της και σε συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους , ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι διαπιστώθηκε ή ύπαρξη μη κανονικού και μη ασφαλούς δείγματος του προϊόντος: ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ BEST PRICE.  

Η ποιοτική απόκλιση του είδους έγκειται σε αυξημένα επίπεδα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων .

Τα ακριβή στοιχεία του δείγματος είναι τα παρακάτω:

Περιγραφή είδους ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ BEST PRICE
Είδος συσκευασίας Πλαστική Φιάλη
Βάρος συσκευασίας 1lt , 2lt , 5lt
Παρτίδα Lot: 18659
Ημερομηνία λήξης του προϊόντος 29/03/2016
28/03/2016
01/04/2016
Barcode 5212002204491
5212002204507
5212002204514
Προμηθευτής NUTRIA A.E.

 

Η ΜΕΤΡΟ έχει ήδη διενεργήσει την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν και βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης και επιστροφής στον προμηθευτή των αποθεμάτων της.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.