Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχοι ποιότητας

Έλεγχοι σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Πραγματοποιούνται έλεγχοι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μας από εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς συνεργάτες. Σε συνεργασία με διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια, πραγματοποιούνται χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις στο σύνολο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για τον έλεγχο:

  • Φυτοφαρμάκων
  • Συντηρητικών
  • Νοθείας
  • Φρεσκότητας
  • Παθογόνων μικροοργανισμών
  • Οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, υφή)
  • Αποτελεσματικότητας (σε απορρυπαντικά/καθαριστικά)

 

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις στον τομέα των οπωρολαχανικών, έλεγχοι σε δείγματα για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, ενώ στον τομέα των κρεάτων πραγματοποιείται έλεγχος ύπαρξης αντιβιοτικών. Επίσης, ελέγχουμε τις ενδείξεις επί της συσκευασίας όλων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, διασφαλίζοντας τη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή ως προς τη σύσταση, την προέλευση και τη διατροφική τους αξία.

Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου στις Κεντρικές Αποθήκες της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας

Διαθέτουμε επίσης ιδιωτικό Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου στις Κεντρικές Αποθήκες της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, πραγματοποιώντας άμεσους ποιοτικούς ελέγχους (εξέταση χημικών παραμέτρων και μακροσκοπικών χαρακτηριστικών) κατά το στάδιο παραλαβής των προϊόντων.

Έλεγχοι στα καταστήματα

Ελέγχουμε τη χημική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των τμημάτων κάθε καταστήματος (κρεοπωλείο, περίπτερο τυριών-αλλαντικών, μανάβικο, ιχθυοπωλείο) χρησιμοποιώντας καθαριστικά και απολυμαντικά τα οποία:

  • είναι κατάλληλα για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα
  • ικανοποιούν τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τη βιοαποικοδομησιμότητα των τασιενεργών (Κ 648/2004)

 


Πραγματοποιούμε συνεχείς και τακτικούς ελέγχους στα καταστήματά μας για την υγιεινή των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα με τη χρήση γρήγορων και αποτελεσματικών μεθόδων ανίχνευσης  και εξάλειψης μικροβιακού φορτίου, ενώ τηρούμε συνεχές τακτικό πρόγραμμα μυοκτονίας και απεντόμωσης.

Εκπαιδεύουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους υπαλλήλους των καταστημάτων σε θέματα υγιεινής και σωστού χειρισμού των τροφίμων. Συμμετέχουμε σε επίσημο πρόγραμμα διαρκούς ενημέρωσης από  κρατικούς φορείς ελέγχου για θέματα σχετικά με τη νομοθεσία που ορίζει την  επισήμανση και την υγιεινή των προϊόντων μας.

Η ποιότητα διαδραματίζει ίσως τον σημαντικότερο ρόλο και παράγοντα ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Στην προσπάθειά μας για την επίτευξη όσο το δυνατόν υψηλότερων ποιοτικών στόχων, οι έλεγχοι που πραγματοποιούμε βελτιώνονται συνεχώς, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε διαρκώς στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας.

Η διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων στην εταιρεία μας βασίζεται στις αρχές του κύκλου συνεχούς βελτίωσης ΣΧΕΔΙΑΖΩ-ΥΛΟΠΟΙΩ-ΕΛΕΓΧΩ-ΒΕΛΤΙΩΝΩ. Κάθε φορά που απαιτείται, είτε λόγω νεοφανών κινδύνων είτε λόγω αλλαγής της νομοθεσίας, πραγματοποιούνται βελτιώσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων που εφαρμόζει η εταιρεία μας, έχοντας πάντα ως στόχο την παροχή ασφαλών τροφίμων στον καταναλωτή. Η αποτελεσματικότητα του συστήματός μας ανασκοπείται και αξιολογείται, όπου αυτό είναι εφικτό, με μετρήσιμους δείκτες, από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, σε συνεργασία σε ορισμένους τομείς με την Εμπορική Διεύθυνση της Εταιρείας μας.