Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός

Έλεγχοι σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της METRO AEBE υπόκεινται σε συνεχείς χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις για την διασφάλιση των άρτιων οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους. Πραγματοποιούνται συνεπώς έλεγχοι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μας τόσο από εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς συνεργάτες. Σε συνεργασία με διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια, πραγματοποιούνται χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις στο σύνολο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για τον έλεγχο:

  • Φυτοφαρμάκων
  • Συντηρητικών
  • Νοθείας
  • Φρεσκότητας
  • Παθογόνων μικροοργανισμών
  • Οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, υφή)
  • Αποτελεσματικότητας (σε απορρυπαντικά/καθαριστικά)

Για την εξασφάλιση των φρεσκότερων οπωρολαχανικών διενεργούνται εβδομαδιαίοι έλεγχοι με τους οποίους τα φρούτα και λαχανικά μας εξετάζονται για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών ενώ στα κρέατα που εμπορευόμαστε γίνεται έλεγχος ανίχνευσης αντιβιοτικών. Επιπλέον πραγματοποιείται έλεγχος στις ετικέτες όλων μας των προϊόντων για την διασφάλιση της εγκυρότητας των ενδείξεων που αυτές φέρουν και την ορθή και σύννομη πληροφόρηση των καταναλωτών ως προς τη σύσταση, την προέλευση και τη διατροφική αξία κάθε προϊόντος που βρίσκεται στα ράφια μας.

Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου στις Κεντρικές Αποθήκες της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας

Το πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου που εδρεύει στις Κεντρικές Αποθήκες της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, πραγματοποιεί καθημερινούς in situ ποιοτικούς ελέγχους (εξέταση χημικών – μικροβιολογικών – φωτομετρικών παραμέτρων και μακροσκοπικών χαρακτηριστικών) κατά το στάδιο παραλαβής των προϊόντων ενώ εξετάζει σε εβδομαδιαία βάση πληθώρα κωδικών για όλα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της εταιρίας.

Έλεγχοι στα καταστήματα

Η Διέυθυνση Ποιοτικού Ελέγχου είναι υπεύθυνη και για τον έλεγχο της χημικής και μικροβιολογικής ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των τμημάτων κάθε καταστήματος (κρεοπωλείο, περίπτερο τυριών-αλλαντικών, μανάβικο, ιχθυοπωλείο). ‘Έτσι παρακολουθεί με εργαστηριακές αναλύσεις την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου νερού ενώ επιβάλλουν τη χρήση καθαριστικών και απολυμαντικών τα οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία:

  • είναι κατάλληλα για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα
  • ικανοποιούν τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τη βιοαποικοδομησιμότητα των τασιενεργών (Κ 648/2004)

Πραγματοποιούμε συνεχείς και τακτικούς ελέγχους στα καταστήματά μας για την υγιεινή των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα με τη χρήση γρήγορων και αποτελεσματικών μεθόδων ανίχνευσης  και εξάλειψης μικροβιακού φορτίου, ενώ τηρούμε συνεχές τακτικό πρόγραμμα μυοκτονίας και απεντόμωσης.

Εκπαιδεύουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους υπαλλήλους των καταστημάτων σε θέματα υγιεινής και σωστού χειρισμού των τροφίμων. Συμμετέχουμε σε επίσημο πρόγραμμα διαρκούς ενημέρωσης από  κρατικούς φορείς ελέγχου για θέματα σχετικά με τη νομοθεσία που ορίζει την  επισήμανση και την υγιεινή των προϊόντων μας.

Η ποιότητα διαδραματίζει ίσως τον σημαντικότερο ρόλο και παράγοντα ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Στην προσπάθειά μας για την επίτευξη όσο το δυνατόν υψηλότερων ποιοτικών στόχων, οι έλεγχοι που πραγματοποιούμε βελτιώνονται συνεχώς, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε διαρκώς στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας.

Η διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων στην εταιρεία μας βασίζεται στις αρχές του κύκλου συνεχούς βελτίωσης ΣΧΕΔΙΑΖΩ-ΥΛΟΠΟΙΩ-ΕΛΕΓΧΩ-ΒΕΛΤΙΩΝΩ. Κάθε φορά που απαιτείται, είτε λόγω νεοφανών κινδύνων είτε λόγω αλλαγής της νομοθεσίας, πραγματοποιούνται βελτιώσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων που εφαρμόζει η εταιρεία μας, έχοντας πάντα ως στόχο την παροχή ασφαλών τροφίμων στον καταναλωτή. Η αποτελεσματικότητα του συστήματός μας ανασκοπείται και αξιολογείται, όπου αυτό είναι εφικτό, με μετρήσιμους δείκτες, από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, σε συνεργασία σε ορισμένους τομείς με την Εμπορική Διεύθυνση της Εταιρείας μας.