Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός

Στη METRO ΑΕΒΕ η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί κεντρικό στόχο και εξασφαλίζεται με πλήθος εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν τόσο τα καταστήματα  όσο και κάθε προϊόν μας χωριστά. Η Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της εταιρίας, τους προμηθευτές της καθώς και με εξωτερικά αναλυτικά εργαστήρια είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια συνεχών αναλύσεων σε όλα τα προϊόντα, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους και τη θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών για τα είδη ιδιωτικής ετικέτας της εταιρίας μας, προς όφελος των καταναλωτών μας.

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP)

Διαθέτουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS, το οποίο λειτουργεί βάσει των διεθνών προδιαγραφών του CODEX ALIMENTARIUS. Επιτυγχάνουμε έτσι την απολύτως ασφαλή διαχείριση όλων μας των προϊόντων από την παραλαβή τους μέχρι την τελική τους διάθεση στους καταναλωτές.

Διαδικασία ψυκτικής αλυσίδας

Η ψυκτική αλυσίδα των αλλοιώσιμων προϊόντων φροντίζουμε να διατηρείται σε κάθε στάδιο διακίνησης τους από την παραλαβή τους μέχρι και τη διάθεση τους στο κατάστημα με πολύ αυστηρές διαδικασίες, ώστε τα προϊόντα να φθάνουν ασφαλή και σε άριστη κατάσταση σε εσάς.

Κάθε παραλαβή ψυχόμενου προϊόντος θερμομετράται εξωτερικά και εσωτερικά της συσκευασίας, στη συνέχεια αποθηκεύεται στους σύγχρονους θαλάμους ψύξης της κεντρικής μας αποθήκης και από εκεί φθάνει με ειδικά φορτηγά ψυγεία στα καταστήματά μας όπου γίνεται ξανά η ίδια διαδικασία θερμομέτρησης από τους υπεύθυνους των καταστημάτων μας.

Σε όλη τη διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης, διακίνησης και τοποθέτησης στα ψυγεία του καταστήματος, παρακολουθούμε τις θερμοκρασίες με καταγραφικά, για να διασφαλίσουμε ακέραιη την ψυκτική αλυσίδα των προϊόντων.