Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός

 

 1. Αντικείμενο διαγωνισμού: Η εταιρεία MΕΤRΟ AEBE (εφεξής αναφερόμενη στο παρόν ως η «Διοργανωτής» και/ή «ΜΕΤRΟ») διοργανώνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα METRO Cash & Carry (metrocashandcarry.gr) προωθητική ενέργεια με θέμα «Πρόγραμμα σύστασης μόνο για επαγγελματίες», (εφεξής «Ενέργεια») σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»). Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες είναι η MEΤRΟ. Η εκτέλεση της παρούσας Ενέργειας πραγματοποιείται από την ΜΕΤRΟ σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Η συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια: Στην Ενέργεια, μπορούν να λάβουν μέρος εγγεγραμμένοι πελάτες των καταστημάτων METRO Cash & Carry, είναι ταυτοποιημένοι με email και κινητό τηλέφωνο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.metrocashandcarry.gr, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν αποδεχθεί τους όρους που προβλέπει ο διαγωνισμός. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζόμενων στην εταιρεία ΜΕΤΡΟ.
 3. Διάρκεια της Ενέργειας: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 30/05/2024 ώρα 00:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 31/12/2024, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας».
 4. Ανάρτηση όρων: Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.metrocashandcarry.gr καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3.
 5. Σύσταση Πελάτη: Ο πελάτης που είναι ήδη εγγεγραμμένος στο site gr μπορεί να στείλει πρόσκληση σε έναν νέο πελάτη για εγγραφή στο site. Ο νέος πελάτης θα πρέπει να μην είναι υφιστάμενος πελάτης των καταστημάτων METRO Cash & Carry.
 6. Εγγραφή Νέου Πελάτη: Ο νέος πελάτης πρέπει να εγγραφεί στο site gr χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο εγγραφής στο email που έλαβε από τον πελάτη σύστασης. Ο συσταθής πελάτης (νέος πελάτης) που δέχεται την πρόσκληση έχει περιθώριο 10 ημερών (240 ώρες) να ολοκληρώσει την εγγραφή του για να λάβει το δώρο της ενέργειας (μετά το πέρας των 10 ημέρων οι πελάτες δεν θα δικαιούνται το δώρο της ενέργειας). Η εγγραφή του νέου πελάτη θα πρέπει να γίνει με το ίδιο email που χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση εγγραφής.
 7. Αποστολή προσκλήσεων: Δεν υπάρχει περιορισμός των προσκλήσεων που μπορεί να αποστείλει ο εγγεγραμμένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υφιστάμενος πελάτης των METRO Cash & Carry.
 8. Δώρο ενέργειας - κουπόνι: Ο πελάτης σύστασης και ο νέος πελάτης που εγγράφεται στο site λαμβάνουν εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10€ για την επόμενη αγορά τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα gr. Για να λάβουν και οι 2 κουπόνι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του συσταθέντος πελάτη στο site metrocashandcarry.gr. (ταυτοποίηση του ΑΦΜ ως επαγγελματικό, καταχώρηση email & κινητού τηλεφώνου, έκδοση μοναδικού κωδικού πελάτη).
 • To κουπόνι αξίας 10€ αποδίδεται και στον πελάτη που προσκαλεί αλλά και στον νέο πελάτη που εγγράφεται.
 • Το κουπόνι θα αποστέλλεται μέσω email μετά από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εγγραφής του νέου πελάτη.
 • Το κουπόνι θα έχει διάρκεια ενός (1) μήνα.
 • Το κουπόνι θα βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.metrocashandcarry.gr στην σελίδα «Τα κουπόνια μου» και θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του.
 • Κάθε κουπόνι φέρει και αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό κωδικό με την χρήση του οποίου ο χρήστης μπορεί να εξαργυρώσει την έκπτωσή του.
 • Η εξαργύρωση του εκπτωτικού κουπονιού μπορεί να γίνει ανά χρήστη έως και 1 φορά.
 • Η αξία του κουπονιού δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και κατά την χρήση του δεν επιστρέφονται χρήματα.
 • Τα κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με κάποιο άλλο εκπτωτικό κουπόνι.
 • Το κουπόνι σε περίπτωση λήξης του δεν επανεκδίδεται.
 • Κάθε κουπόνι ισχύει για ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω του eshop METRO Cash & Carry για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται επ’ αυτού όπως αναφέρεται στον όρο 11.
 • Aπαραίτητη προϋπόθεση για την ενημέρωση των πελατών αναφορικά με τα εκπτωτικά κουπόνια και την αποστολή των κουπονιών, είναι η εγγραφή των πελατών στο newsletter των METRO Cash & Carry.

 

 1. Ευθύνη

9.1. Η εταιρεία METRO ΑΕΒΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής των δώρων για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης.

9.2 Η εταιρεία METRO ΑΕΒΕ δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην ενέργεια, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των εκπτωτικών κουπονιών.

9.3. Η METRO AEBE δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της METRO AEBE για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

9.4. Η εταιρεία METRO ΑΕΒΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

9.5. Κατά τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

9.6. Η εταιρεία METRO ΑΕΒΕ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η εταιρεία METRO ΑΕΒΕ υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

9.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στην προωθητική ενέργεια βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η εταιρεία METRO ΑΕΒΕ θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η METRO ΑΕΒΕ θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους της ενέργειας. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η εταιρεία METRO ΑΕΒΕ δικαιούται να μην αποδώσει τα εκπτωτικά κουπόνια στους δικαιούχους συμμετέχοντες.

9.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την εταιρεία  METRO ΑΕΒΕ παράνομη ή καταχρηστική, τότε η εταιρεία METRO ΑΕΒΕ θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχει ολοκληρωθεί ή έχουν ανακηρυχθεί οι δικαιούχοι ή τους έχουν σταλεί τα εκπτωτικά κουπόνια. Σε περίπτωση δε που τους έχει παραδοθεί το δώρο, η εταιρεία METRO ΑΕΒΕ θα δικαιούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσει την επιστροφή του δώρου από τον δικαιούχο εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.

9.9. Οι συμμετέχοντες στην παρούσα ενέργεια, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η εταιρεία METRO ΑΕΒΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους δικαιούχους στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

 1. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της METRO ΑΕΒΕ.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με την ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Αθήνας.

 1. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες  σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της εταιρείας METRO ΑΕΒΕ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που οι ίδιοι μας έχετε ήδη παράσχει ως πελάτες μας και ειδικότερα αφορούν στην επωνυμία πελάτη, τη διεύθυνση, τον Κωδικό Πελάτη, το ΑΦΜ, το κατάστημα από το οποίο κάνετε τις αγορές σας, το τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μέσω μηνύματος SMS με δικαιούχους από την ενέργεια, προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάδειξή τους και να συνεννοηθεί μαζί τους για την εξαργύρωση των δώρων.

Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τη διενέργεια της ενέργειας. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των δικαιούχων και την εξαργύρωση των δώρων.

Γ. Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται από την METΡΟ η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάδειξη των δικαιούχων. Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων αυτών.

Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι 6 μήνες από τη λήξη της ενέργειας, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το  δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr