Απόσυρση Τηγανιών

* Η ενέργεια διαρκεί από τις 27/02/2019 μέχρι τις 10/8/2019