Ευσταθία - Μαρία Μαράντου

Δικηγόρος, LLM

METRO Blog

Αναβαθμίστε τώρα την τουριστική σας επιχείρηση με ενίσχυση μέχρι 75%

13/09/2022

Αναβαθμίστε τώρα την τουριστική σας επιχείρηση με ενίσχυση μέχρι 75%

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου την 5/9 ξεκίνησε το Πρόγραμμα για την «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» με λήξη την 5/12. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται στο https://opsan.mindev.gov.gr ενώ το πλήρες  κείμενο της προκήρυξης υπάρχει στο https://ependyseis.mindev.gov.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα λοιπά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους ανέρχεται σε: 

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

πετυχαίνουμε-μαζί

Ευσταθία - Μαρία ΜαράντουΔικηγόρος, LLM

Αναβαθμίστε τώρα την τουριστική σας επιχείρηση με ενίσχυση μέχρι 75%

13/09/2022

Αναβαθμίστε τώρα την τουριστική σας επιχείρηση με ενίσχυση μέχρι 75%

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου την 5/9 ξεκίνησε το Πρόγραμμα για την «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» με λήξη την 5/12. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται στο https://opsan.mindev.gov.gr ενώ το πλήρες  κείμενο της προκήρυξης υπάρχει στο https://ependyseis.mindev.gov.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα λοιπά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους ανέρχεται σε: 

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).