Ευσταθία - Μαρία Μαράντου

Δικηγόρος, LLM

METRO Blog

Διαμόρφωση του νέου κατώτατου μισθού

17/05/2022

Ο νέος κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1ης Μαΐου κατά 7,5 %, ή 50 ευρώ το μήνα και διαμορφώνεται σε 713 ευρώ το μήνα, από 663 ευρώ προηγουμένως. Οι «τριετίες» συνεχίζουν να καταβάλλονται καθώς ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνονται μέχρι και 30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012.

πετυχαίνουμε-μαζί

Ευσταθία - Μαρία ΜαράντουΔικηγόρος, LLM

Διαμόρφωση του νέου κατώτατου μισθού

17/05/2022

Ο νέος κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1ης Μαΐου κατά 7,5 %, ή 50 ευρώ το μήνα και διαμορφώνεται σε 713 ευρώ το μήνα, από 663 ευρώ προηγουμένως. Οι «τριετίες» συνεχίζουν να καταβάλλονται καθώς ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνονται μέχρι και 30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012.