Ιωάννης Παρίκος

Executive Chef

METRO Blog

Ευχαριστημένοι εργαζόμενοι = Επιτυχημένη επιχείρηση – Μέρος Α’

29/11/2021

Διανύουμε ίσως την εποχή με τη μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση καταρτισμένου προσωπικού, ένα φαινόμενο που απ’ ότι φαίνεται θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμη. Οπότε είναι σημαντικό να επιλέξουμε σωστά αλλά και να καταφέρουμε να διατηρήσουμε ευχαριστημένο το προσωπικό μας.

 • Τρόποι για να το πετύχουμε: Είναι πολύ σημαντικό, να είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες και ο ρόλος που έχει ο κάθε υπάλληλος έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα η επιχείρηση. 
 • Φροντίζουμε οι ευθύνες και τα καθήκοντα να μοιράζονται ισομερώς ανάμεσα στους υπαλλήλους του ίδιου level ώστε να μην νιώθει κάποιος ότι γίνονται διακρίσεις και υπάρχει δυσαρέσκεια. Ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος λόγω φόρτου ή ευθυνών θα έχει μειωμένη απόδοση.
 • Οι ευθύνες για κάθε υπάλληλο πρέπει να είναι ανάλογες της θέσης του στην ιεραρχία.
 • Οι εργαζόμενοι είναι πρώτα απ’ όλα συνεργάτες μας ακόμη και αν δεν έχουμε τους ίδιους στόχους και φιλοσοφία, φροντίζουμε να διατηρούμε την ίδια στάση και να ενεργούμε με γνώμονα την επιτυχία.
 • Μια ομαλή & υγιής σχέση μεταξύ της επιχείρησης και του προσωπικού, προέρχεται μέσα από τις ξεκάθαρες συμφωνίες (που αφορούν καθήκοντα, ωράριο, απαιτήσεις, μισθός κτλ.) τις οποίες τηρούμε καθημερινά.
 • Επιδιώκουμε οι υπάλληλοί μας να αισθάνονται περήφανοι για την εργασία τους, είτε με μια απλή λεκτική επιβράβευση , είτε μέσω αμοιβής ή προαγωγής. Κάθε εργαζόμενος που βλέπει ότι υπάρχει εκτίμηση και αναγνώριση θα εργαστεί με περισσότερη όρεξη.

Είναι σημαντικό για κάθε εργαζόμενο να νιώθει ότι η επιχείρηση είναι κοντά του και να νοιάζεται γι’ αυτόν. Ένας υπάλληλος με καλή εργασιακή ψυχολογία είναι περισσότερο αποδοτικός άρα και πιο παραγωγικός για την επιχείρηση μας.

πετυχαίνουμε-μαζί

Ιωάννης ΠαρίκοςExecutive Chef

Ευχαριστημένοι εργαζόμενοι = Επιτυχημένη επιχείρηση – Μέρος Α’

29/11/2021

Διανύουμε ίσως την εποχή με τη μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση καταρτισμένου προσωπικού, ένα φαινόμενο που απ’ ότι φαίνεται θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμη. Οπότε είναι σημαντικό να επιλέξουμε σωστά αλλά και να καταφέρουμε να διατηρήσουμε ευχαριστημένο το προσωπικό μας.

 • Τρόποι για να το πετύχουμε: Είναι πολύ σημαντικό, να είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες και ο ρόλος που έχει ο κάθε υπάλληλος έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα η επιχείρηση. 
 • Φροντίζουμε οι ευθύνες και τα καθήκοντα να μοιράζονται ισομερώς ανάμεσα στους υπαλλήλους του ίδιου level ώστε να μην νιώθει κάποιος ότι γίνονται διακρίσεις και υπάρχει δυσαρέσκεια. Ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος λόγω φόρτου ή ευθυνών θα έχει μειωμένη απόδοση.
 • Οι ευθύνες για κάθε υπάλληλο πρέπει να είναι ανάλογες της θέσης του στην ιεραρχία.
 • Οι εργαζόμενοι είναι πρώτα απ’ όλα συνεργάτες μας ακόμη και αν δεν έχουμε τους ίδιους στόχους και φιλοσοφία, φροντίζουμε να διατηρούμε την ίδια στάση και να ενεργούμε με γνώμονα την επιτυχία.
 • Μια ομαλή & υγιής σχέση μεταξύ της επιχείρησης και του προσωπικού, προέρχεται μέσα από τις ξεκάθαρες συμφωνίες (που αφορούν καθήκοντα, ωράριο, απαιτήσεις, μισθός κτλ.) τις οποίες τηρούμε καθημερινά.
 • Επιδιώκουμε οι υπάλληλοί μας να αισθάνονται περήφανοι για την εργασία τους, είτε με μια απλή λεκτική επιβράβευση , είτε μέσω αμοιβής ή προαγωγής. Κάθε εργαζόμενος που βλέπει ότι υπάρχει εκτίμηση και αναγνώριση θα εργαστεί με περισσότερη όρεξη.

Είναι σημαντικό για κάθε εργαζόμενο να νιώθει ότι η επιχείρηση είναι κοντά του και να νοιάζεται γι’ αυτόν. Ένας υπάλληλος με καλή εργασιακή ψυχολογία είναι περισσότερο αποδοτικός άρα και πιο παραγωγικός για την επιχείρηση μας.