Σπύρος Κερκύρας

Bar Solutions

METRO Blog

Επιλογή προσωπικού και αποτελεσματική στελέχωση της επιχείρησής μας - A΄Μέρος

25/06/2021

Όσο επιτυχημένες και αν είναι οι καίριες συνιστώσες μιας επιχείρησης, δηλαδή, προϊόν και φιλισοφία, χώρος και τοποθεσία, διαθέσιμα κεφάλαια και τεχνικά μέσα, όσοι δραστηριοποιουνται στην εστίαση θα συμφωνήσουν πως  σημαντικότερη όλων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας αφού αποτελεί την κινητήρια δύναμη για όλα τα παραπάνω αλλά και τον αποδέκτη των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρησή μας.

Ας δούμε, βήμα – βήμα την τέχνη της αποτελεσματικής επιλογής προσωπικού για τη στελέχωση της επιχείρησής μας.

  • Συλλογή βιογραφικών. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μία βάση με τα βιογραφικά που συγκεντρώσαμε, από αγγελίες και καταχωρήσεις σε τύπο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες εύρεσης εργασίας και όσα λαμβάνουμε κατά καιρούς δια ζώσης, πάντοτε σε συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 
  • Αξιόπιστες πηγές αποτελούν οι συστάσεις από επιχειρήματίες και εργαζόμενους του κλάδου, για παράδειγμα, κάποιος επιχειρηματίας που πρόκειται να μειώσει το προσωπικό του, μας συστήνει ένα συνεργάτη του. 
  • Αξιολογώντας το Βιογραφικό Σημείωμα (CV). Ένα καλογραμμένο CV, που παρέχει πληρότητα στοιχείων, δηλαδή επιδιωκώμενη θέση/ στόχο, σπουδές, ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ, επαγγελματική εμπειρία, επιμόρφωση, δεξιότητες και συστάσεις, κάνει ευκολότερη την επιλογή για συνέντευξη. 
  • Συνέντευξη και αξιολόγηση υποψήφιου. Κατά τη συνέντευξη, αξιολογούμε τον υποψήφιο ως προς τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τον τρόπο που παρουσιάζει τον εαυτό του, την επιμελή εμφάνιση, τη στάση σώματος – πως κινείται στο χώρο -  και τη γενική συμπεριφορά, δηλαδή αν ήρθε στην ώρα του, αν απέφυγε να τοποθετηθεί αρνητικά για προηγούμενες συνεργασίες και αν ενδιαφέρθηκε για πληροφορίες σχετικές με την ομάδα με την οποία θα συνεργάζεται ή μια τυπική ημέρα στη δουλειά.
  • Extra Tip: Μία πιθανή Συνοδευτική Επιστολή, είναι εξίσου σημαντική με το CV, γιατί αποτελεί μία πρώτη επαφή με τον υποψήφιο.    

πετυχαίνουμε-μαζί

Σπύρος ΚερκύραςBar Solutions

Επιλογή προσωπικού και αποτελεσματική στελέχωση της επιχείρησής μας - A΄Μέρος

25/06/2021

Όσο επιτυχημένες και αν είναι οι καίριες συνιστώσες μιας επιχείρησης, δηλαδή, προϊόν και φιλισοφία, χώρος και τοποθεσία, διαθέσιμα κεφάλαια και τεχνικά μέσα, όσοι δραστηριοποιουνται στην εστίαση θα συμφωνήσουν πως  σημαντικότερη όλων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας αφού αποτελεί την κινητήρια δύναμη για όλα τα παραπάνω αλλά και τον αποδέκτη των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρησή μας.

Ας δούμε, βήμα – βήμα την τέχνη της αποτελεσματικής επιλογής προσωπικού για τη στελέχωση της επιχείρησής μας.

  • Συλλογή βιογραφικών. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μία βάση με τα βιογραφικά που συγκεντρώσαμε, από αγγελίες και καταχωρήσεις σε τύπο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες εύρεσης εργασίας και όσα λαμβάνουμε κατά καιρούς δια ζώσης, πάντοτε σε συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 
  • Αξιόπιστες πηγές αποτελούν οι συστάσεις από επιχειρήματίες και εργαζόμενους του κλάδου, για παράδειγμα, κάποιος επιχειρηματίας που πρόκειται να μειώσει το προσωπικό του, μας συστήνει ένα συνεργάτη του. 
  • Αξιολογώντας το Βιογραφικό Σημείωμα (CV). Ένα καλογραμμένο CV, που παρέχει πληρότητα στοιχείων, δηλαδή επιδιωκώμενη θέση/ στόχο, σπουδές, ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ, επαγγελματική εμπειρία, επιμόρφωση, δεξιότητες και συστάσεις, κάνει ευκολότερη την επιλογή για συνέντευξη. 
  • Συνέντευξη και αξιολόγηση υποψήφιου. Κατά τη συνέντευξη, αξιολογούμε τον υποψήφιο ως προς τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τον τρόπο που παρουσιάζει τον εαυτό του, την επιμελή εμφάνιση, τη στάση σώματος – πως κινείται στο χώρο -  και τη γενική συμπεριφορά, δηλαδή αν ήρθε στην ώρα του, αν απέφυγε να τοποθετηθεί αρνητικά για προηγούμενες συνεργασίες και αν ενδιαφέρθηκε για πληροφορίες σχετικές με την ομάδα με την οποία θα συνεργάζεται ή μια τυπική ημέρα στη δουλειά.
  • Extra Tip: Μία πιθανή Συνοδευτική Επιστολή, είναι εξίσου σημαντική με το CV, γιατί αποτελεί μία πρώτη επαφή με τον υποψήφιο.