Ευσταθία - Μαρία Μαράντου

Δικηγόρος, LLM

METRO Blog

Επιβολή τέλους ανακύκλωσης στα πλαστικά στην εστίαση

10/06/2022

Από την 1η Ιουνίου 2022 ξεκίνησε η εφαρμογή του άρθρου 80 του Ν. 4819/2021, για τη διαχείριση των αποβλήτων, με την οποία επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης στα πλαστικά μπουκάλια ποτών (νερό, αναψυκτικό, γάλα κ.ά.) η ετικέτα των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Το τέλος έχει ύψος 0,08 ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος σύμφωνα με την σχετική απόφαση Α.1061/2022. Η απόδοσή του δε προς την ΑΑΔΕ θα γίνεται σε τριμηνιαία βάση.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης διευκρίνισε ότι οι συσκευασίες διατιμημένου εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών που πωλούνται στο κοινό, τα πλαστικά υλικά που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται, δεν περιέχουν PVC και συνεπώς δεν υπάγονται στο εν λόγω τέλος. 

Σχετικά 1- Η Απόφαση της ΑΑΔΕ με αριθμό Α.1061/2022 για τη Δήλωση απόδοσης τέλους ανακύκλωσης και 2 - η ανακοίνωση του ΕΟΑΝ όσον αφορά το τέλος ανακύκλωσης για προϊόντα με PVC – ΕΟΑΝ.  

πετυχαίνουμε-μαζί

Ευσταθία - Μαρία ΜαράντουΔικηγόρος, LLM

Επιβολή τέλους ανακύκλωσης στα πλαστικά στην εστίαση

10/06/2022

Από την 1η Ιουνίου 2022 ξεκίνησε η εφαρμογή του άρθρου 80 του Ν. 4819/2021, για τη διαχείριση των αποβλήτων, με την οποία επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης στα πλαστικά μπουκάλια ποτών (νερό, αναψυκτικό, γάλα κ.ά.) η ετικέτα των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Το τέλος έχει ύψος 0,08 ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος σύμφωνα με την σχετική απόφαση Α.1061/2022. Η απόδοσή του δε προς την ΑΑΔΕ θα γίνεται σε τριμηνιαία βάση.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης διευκρίνισε ότι οι συσκευασίες διατιμημένου εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών που πωλούνται στο κοινό, τα πλαστικά υλικά που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται, δεν περιέχουν PVC και συνεπώς δεν υπάγονται στο εν λόγω τέλος. 

Σχετικά 1- Η Απόφαση της ΑΑΔΕ με αριθμό Α.1061/2022 για τη Δήλωση απόδοσης τέλους ανακύκλωσης και 2 - η ανακοίνωση του ΕΟΑΝ όσον αφορά το τέλος ανακύκλωσης για προϊόντα με PVC – ΕΟΑΝ.