Ανδρέας Ματθίδης

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων

METRO Blog

Οι τελευταίες λεπτομέρειες και ανοίγουμε!

27/04/2021

Πρωταρχικός στόχος μας μετά τις απογραφές και την εικόνα που θα έχουμε τόσο για τα αποθέματα μας όσο και την αξία τους είναι η δημιουργία λειτουργικών λιστών που θα αφορούν στο μενού, τα κρασιά και τα ποτά της επιχείρησης μας. 

Σε συνεργασία με τον Chef της επιχείρησης σας, δημιουργείστε ένα ευέλικτο μενού τόσο με πιάτα που «αγαπάει» η πελατεία σας όσο και με νεοτερισμούς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την λειτουργικότητα των συγκεκριμένων πιάτων σε σχέση με τη συνολική υποδομή σας. 

Σε συνεργασία με τον Οινοχόο σας ή τον υπεύθυνο της λίστας κρασιών και ποτών δημιουργείστε μια λίστα βασιζόμενοι στα επιλεγμένα σας πιάτα αλλά και στην απογραφή των κρασιών και ποτών. Δεν είναι ανάγκη η λίστα αυτή να είναι μεγάλη, σημαντικό είναι να είναι λειτουργική και ακόμη καλύτερα να κινούνται όλοι οι κωδικοί της και όχι μόνο κάποιοι από αυτούς. 

Ασχοληθείτε με τους προμηθευτές σας γενικώς. Είναι βέβαιο ότι όλοι θα έχουν κάποιες προωθητικές ενέργειες βασιζόμενες σε στόχους και οικονομίες κλίμακας! Πιθανόν στη δημιουργία κάθε λίστας σας, αυτός και μόνο να είναι σημαντικός παράγοντας απόφασης που θα βοηθήσει σε μια καλύτερη κερδοφορία. 

Ολοκληρώστε την τελική μορφή κάθε λίστας προς εκτύπωση.

Είναι η καλύτερη εποχή για την εκπαίδευση του προσωπικού σας και την εναρμόνιση τους στα νέα δεδομένα. 

Λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη τη συνολική εικόνα των οικονομικών σας και ειδικά της ρευστότητας σας. 

Στην περίπτωση που εφαρμόζουμε το Delivery για το προϊόν μας το συνεχίζουμε καθώς μας αποφέρει σημαντικό τζίρο ενώ ταυτόχρονα αυτό μας βοηθά και στο να διατηρούμε επαφή με τους πελάτες μας 

πετυχαίνουμε-μαζί

Ανδρέας ΜατθίδηςΠρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων

Οι τελευταίες λεπτομέρειες και ανοίγουμε!

27/04/2021

Πρωταρχικός στόχος μας μετά τις απογραφές και την εικόνα που θα έχουμε τόσο για τα αποθέματα μας όσο και την αξία τους είναι η δημιουργία λειτουργικών λιστών που θα αφορούν στο μενού, τα κρασιά και τα ποτά της επιχείρησης μας. 

Σε συνεργασία με τον Chef της επιχείρησης σας, δημιουργείστε ένα ευέλικτο μενού τόσο με πιάτα που «αγαπάει» η πελατεία σας όσο και με νεοτερισμούς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την λειτουργικότητα των συγκεκριμένων πιάτων σε σχέση με τη συνολική υποδομή σας. 

Σε συνεργασία με τον Οινοχόο σας ή τον υπεύθυνο της λίστας κρασιών και ποτών δημιουργείστε μια λίστα βασιζόμενοι στα επιλεγμένα σας πιάτα αλλά και στην απογραφή των κρασιών και ποτών. Δεν είναι ανάγκη η λίστα αυτή να είναι μεγάλη, σημαντικό είναι να είναι λειτουργική και ακόμη καλύτερα να κινούνται όλοι οι κωδικοί της και όχι μόνο κάποιοι από αυτούς. 

Ασχοληθείτε με τους προμηθευτές σας γενικώς. Είναι βέβαιο ότι όλοι θα έχουν κάποιες προωθητικές ενέργειες βασιζόμενες σε στόχους και οικονομίες κλίμακας! Πιθανόν στη δημιουργία κάθε λίστας σας, αυτός και μόνο να είναι σημαντικός παράγοντας απόφασης που θα βοηθήσει σε μια καλύτερη κερδοφορία. 

Ολοκληρώστε την τελική μορφή κάθε λίστας προς εκτύπωση.

Είναι η καλύτερη εποχή για την εκπαίδευση του προσωπικού σας και την εναρμόνιση τους στα νέα δεδομένα. 

Λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη τη συνολική εικόνα των οικονομικών σας και ειδικά της ρευστότητας σας. 

Στην περίπτωση που εφαρμόζουμε το Delivery για το προϊόν μας το συνεχίζουμε καθώς μας αποφέρει σημαντικό τζίρο ενώ ταυτόχρονα αυτό μας βοηθά και στο να διατηρούμε επαφή με τους πελάτες μας