Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός
METRO Blog

Αθανασία Γιαννούλα

Δικηγόρος Αθηνών, LLM

Αθανασία Γιαννούλα Δικηγόρος Αθηνών, LLM

article main image

Αρχεία που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Covid-19 εποχή, βρίσκονται αναμφισβήτητα στον πυρήνα ελέγχων για την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών και πρωτοκόλλων. Ποια είναι, λοιπόν, τα βασικά έγγραφα που θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε ο φάκελος που διαθέτει το κατάστημα στην εγκατάσταση του;

 

  • Σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος  με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων.
  • Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως, εφόσον απαιτείται.
  • Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. 
  • Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (όταν ο γνωστοποιών διαφέρει από τον υπεύθυνο του καταστήματος).
  • Το προβλεπόμενο παράβολο.
  • Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.
  • Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.
  • Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.
  • Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν προϋπόθεση της γνωστοποίησης του καταστήματος και συνεπώς της νόμιμης λειτουργίας αυτού, ενώ, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, είναι πιθανό να υπάρχει υποχρέωση τήρησης και επιπλέον εγγράφων και αρχείων.