Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός
METRO Blog

Αναστάσιος Πεδιαδίτης

F&B Consultant

Αναστάσιος Πεδιαδίτης F&B Consultant

article main image

Βήματα απόκτησης του σήματος «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ – GREEK BREAKFAST» για το κατάλυμά σου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για την απόκτηση του σήματος «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ – GREEK BREAKFAST» για το κατάλυμά σου.

INTRO

Το Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» έχει ενταχθεί στο Σύστημα Κατάταξης των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων / Διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών ως βαθμολογούμενο κριτήριο δυνάμει συγκεκριμένων Υπουργικών αποφάσεων.

1. Εγγραφή στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Ξ.Ε.Ε. cert.greekbreakfast.gr από όλα τα αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα.

2. Συμπλήρωση ηλεκτρονικά της φόρμας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού  για το «Ελληνικό Πρωινό» από τον υπεύθυνο του καταλύματος, στην οποία καταγράφονται τα προϊόντα και τα εδέσματα που θα προσφέρονται στους πελάτες.

3. Επιλογή από τον υπεύθυνο του καταλύματος του Φορέα Ελέγχου από τον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων από το Ξ.Ε.Ε. φορέων και σύναψη σύμβασης για την επιθεώρηση του «Ελληνικού Πρωινού» που παρέχει το κατάλυμα. 

4. Υποβολή της αίτησης χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» με ανάρτηση της σχετικής Άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για την παροχή πρωινού. Με την υποβολή της αίτησης, το κατάλυμα αποδέχεται  όλους τους όρους του παρόντος κανονισμού και των παραρτημάτων του.

 5. Το Ξ.Ε.Ε. ελέγχει την αίτηση και ενημερώνει μέσα από το σύστημα τον εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου, ο οποίος ορίζει την ημερομηνία πραγματοποίησης του ελέγχου και τον υπεύθυνο επιθεωρητή για τη διενέργειά του.

6. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας συγκεντρώνει όλο το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης του «Ελληνικού Πρωινού», το οποίο οφείλει να διατηρεί ηλεκτρονικά, και συμπληρώνει τη φόρμα των κριτηρίων για τη χορήγηση του Σήματος «Ελληνικού Πρωινού».  Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο Φορέας αποστέλλει ηλεκτρονικά την Έκθεση Ελέγχου στο Ξ.Ε.Ε., βεβαιώνοντας τη συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό». 

7. Με την αποστολή της βεβαίωσης συνδρομής από τον φορέα, το Ξ.Ε.Ε χορηγεί το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» στο κατάλυμα, εφόσον το κατάλυμα καταβάλλει στο Ξ.Ε.Ε. ηλεκτρονικά το αναλογούν παράβολο, όπως ορίζεται κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα του Ξ.Ε.Ε. 

8. Το Ξ.Ε.Ε αποστέλλει ταχυδρομικά την πινακίδα του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό», η οποία αναρτάται άμεσα σε εμφανές σημείο στο χώρο παροχής πρωινού του καταλύματος.

 9. Με στόχο τη θωράκιση της ομοιόμορφης παρουσίασης του «Ελληνικού Πρωινού» από το σύνολο των συμμετεχόντων, το κατάλυμα χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα πρότυπα σήμανσης των προϊόντων και εδεσμάτων που προσφέρει στα πλαίσια του «Ελληνικού Πρωινού» (Καρτέλες Εδεσμάτων, Μενού κλπ), τα οποία παρέχονται μέσω της σχετικής εφαρμογής. 

10. Για την αποτελεσματική προβολή του ενταγμένου καταλύματος, αυτό οφείλει να επικαιροποιεί τακτικά τη σύνθεση του εδεσματολογίου και να παρέχει όλο το απαραίτητο ψηφιακό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, συνταγές κλπ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ξ.Ε.Ε. στον ιστότοπο www.greekbreakfast.gr, αποδεχόμενο τη χρήση του από το Ξ.Ε.Ε. για τους σκοπούς προβολής και προώθησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό».