Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός
METRO Blog

Ευσταθία - Μαρία Μαράντου

Δικηγόρος, LLM

Ευσταθία - Μαρία Μαράντου Δικηγόρος, LLM

article main image

Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων από COVID -19.

ΥΑ 9407/3.2.2022 «Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19» για περιπτώσεις οι οποίες διαγνώσθηκαν από την έναρξη ισχύος του ν. 4886/2022 (Α'12), ήτοι από την 24η/01/2022. 

 

Αφορά σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα,  ανεξαρτήτως της προϋπηρεσίας τους, με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν μέχρι και την Γ' τάξη του Γυμνασίου, τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία καθώς και ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.  

 

Δεν ισχύει για τους απασχολούμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ' αποστάσεως, έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας που χορηγείται, για τις τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

 

Για όλα τα ανωτέρω αρκεί το θετικό τέστ σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.  Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων.