Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός
METRO Blog

Ευσταθία - Μαρία Μαράντου

Δικηγόρος, LLM

Ευσταθία - Μαρία Μαράντου Δικηγόρος, LLM

article main image

Ενίσχυση των επιχειρήσεων εστίασης που υπέστησαν μείωση τζίρου λόγω Covid-19.

ΕΣΠΑ 2022: Ενίσχυση έως και 400.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων, εταιρείες οργάνωσης εκδηλώσεων, εταιρείες catering και σχολές χορού. 

 

Πρόκειται για ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τις επιχειρήσεις των προαναφερόμενων κλάδων. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50% και το  ύψος της ενίσχυσης θα ανέλθει  στο 8% επί του τζίρου του 2019, με ανώτατο όριο τα 400.000 ευρώ.

Το REACT-EU είναι μια πρωτοβουλία που βοηθά στην κρίση και τα μέτρα αποκατάστασης των επιπτώσεων της κρίσης που δρομολογήθηκαν μέσω της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Το REACT-EU περιλαμβάνει πρόσθετα κονδύλια ύψους 55 δισ. ευρώ, τα οποία διατίθενται στα προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ), καθώς και του ΤΕΒΑ. Θα απαιτούνται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα χωρίς παρακράτηση και οι εκταμιεύσεις θα γίνονται αυστηρά εντός 80 ημερών. Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπόκειται σε αφαίρεση, ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος.