Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός
METRO Blog

Δημήτρης Σμυρνής

Δικηγόρος, Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας METRO AEBE

Δημήτρης Σμυρνής Δικηγόρος, Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας METRO AEBE

article main image

Νέο ΕΣΠΑ για τους επαγγελματίες εστίασης: Δικαιούχοι και προϋποθέσεις!

To νέο EΣΠΑ που θα δοθεί στους επαγγελματίες εστίασης θα αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, 

56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, 

56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης, 

56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών. 

 

 

Η επιδότηση θα ανέλθει έως τις 100.000 ευρώ. Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019. Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). Ο ανοιγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί  365 ή 366 αντιστοίχως. Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00. Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00.»

Δημήτρης Σμυρνής

Δικηγόρος

Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας METRO AEBE