Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός
METRO Blog

Ευσταθία - Μαρία Μαράντου

Δικηγόρος, LLM

Ευσταθία - Μαρία Μαράντου Δικηγόρος, LLM

article main image

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0, σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2022.

Τα Ποσοστά Επιδότησης θα διαμορφώνονται, δυνητικά, έως 60% για μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για μεσαίες και 80% για μικρές.

 

Βασικά σημεία

 • Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει ακόμη και το 80% του προϋπολογισμού της. 
 • Το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 10 εκατ. Ευρώ ανά επένδυση. 
 • Εισάγονται νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν  καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας όπως: 

 

 1. Στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0)
 2. Ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του
 3. Αγροδιατροφή
 4. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
 5. Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 6. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων
 7. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
 8. Πράσινη μετάβαση και ενεργειακός μετασχηματισμός
 9. Κυκλική οικονομία
 10. Ψηφιακός μετασχηματισμός
 11. Αύξηση της απασχόλησης
 12. Ενίσχυση των δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή

 

 • Σε 60 ημέρες ένταξη σε καθεστώς επιδότησης και Σταθερός φορολογικός συντελεστής.