Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός
METRO Blog

Ευσταθία - Μαρία Μαράντου

Δικηγόρος, LLM

Ευσταθία - Μαρία Μαράντου Δικηγόρος, LLM

article main image

Πλαφόν στις αναπροσαρμογές μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης με νομοθετική ρύθμιση

Πλαφόν στις αναπροσαρμογές μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης με νομοθετική ρύθμιση

Για πρώτη φορά με νομοθετική ρύθμιση το κράτος υιοθέτει  ένα θαρραλέο μέτρο όσον αφορά την εμπορική μίσθωση και τη στήριξη του μισθωτή- επαγγελματία. Με τα άρθρο 121 του ν. 4926/2022 καθορίστηκε ανώτατο όριο αναπροσαρμογής μισθώματος για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για ολόκληρο το 2022 ανερχόμενο σε ποσοστό 3% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος του έτους 2021. Η διάταξη ΔΕΝ αφορά μισθώσεις με εκμισθωτή Εμπορικά Κέντρα, με κατ’ ελάχιστον επιφάνεια τα 15.000 τ.μ,  την Α.Ε.Ε.Α.Π και τους οργανισμούς Ο.Ε.Ε και Δ.Ο.Ε.Ε. Ως εκ τούτου αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να φροντίσουν όπως τροποποιήσουν τη μεταξύ τους μισθωτική σύμβαση, με βάση την ως άνω νομοθετική ρύθμιση, για ολόκληρο το έτος 2022, κυρίως στις περιπτώσεις που είχε συμφωνηθεί αναπροσαρμογή μεγαλύτερη του πλαφόν του 3%.