Επικοινωνία
2102893300 Παραγγελίες eshop 80111181920 Γραμμή επικοινωνίας METRO Cash & Carry (σταθερό τηλέφωνο)
Καταστήματα
Οδηγός
Χρήσιμος Οδηγός
METRO Blog

Αθανασία Γιαννούλα

Δικηγόρος Αθηνών, LLM

Αθανασία Γιαννούλα Δικηγόρος Αθηνών, LLM

article main image

Τραπεζοκαθίσματα – Οι επιλογές των επιχειρήσεων εστίασης!

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος άνοιξαν και αναμφισβήτητα φλέγον θέμα για την επαναλειτουργία τους αποτελεί το ζήτημα της ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων.

 

Ποιες επιλογές έχουν λοιπόν οι επιχειρηματίες;

1. Παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε όσους κατείχαν ήδη άδεια χωρίς επιπλέον τέλη. Ο πρόσθετος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής άδειας ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που υπήρχαν πριν την λήψη των μέτρων, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι τριπλάσιο!

2. Δυνατότητα για μείωση των τελών χρήσης σε ποσοστό έως 50%, αν η παραχώρηση πρόσθετου χώρου δεν είναι δυνατή. Η μείωση των τελών χρήσης είναι ανάλογη με την μείωση που επιβλήθηκε.

3. Χορήγηση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων με λιγότερες προϋποθέσεις για όσους δεν κατέχουν ήδη σχετική άδεια. Η άδεια μπορεί να δοθεί για ίσο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων με αυτών που αναγκάστηκαν να μειώσουν οι επιχειρηματίες στον εσωτερικό, αύλιο ή προκήπιο χώρο!

Προσοχή γιατί η ένταξη στα ανωτέρω μέτρα δεν είναι αυτόματη, αλλά απαιτεί απόφαση του οικείου Δήμου, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς των μέτρων είναι προσωρινή μέχρι την 30.11.2020!